Jak přizpůsobit položky rychlé nabídky na PS4

V rychlé nabídce na Playstation 4 je možné si upravit některé možnosti a volby a tyto třeba smazat, pokud je nepoužíváte. Zde je postup.

Youtube video návod

Rychlá nabídka PS 4

Podržte tlačítko PS na gamepadu, čímž se spustí tato obratzovka a dále zvolte Přizpůsobit.

Jak přizpůsobit položky rychlé nabídky na PS4

Zvolte první možnost Položky nabídky.

Jak přizpůsobit položky rychlé nabídky na PS4 - 2

Zde si můžete vybrat, které zástupce tam chcete mít nebo které naopak odebrat. Po posledním updatu jich celkem dost přibylo, takže já jelikož na PS4 neposlouchám hudbu, tohoto zástupce v menu mít nemusím.

Jak přizpůsobit položky rychlé nabídky na PS4 - 3

U další položky rychlé nabídky Řadit si lze uspořádat tyto možnosti, pokud třeba používáte možnost Napájení, můžete si ji posunout až nahoru.

Jak přizpůsobit položky rychlé nabídky na PS4 - 4

A v poslední volbě u rychlé nabídky lze tyto provedené úpravy Resetovat do výchozího nastavení.

Jak přizpůsobit položky rychlé nabídky na PS4 - 5

Odkazy: